Některé užitečné informace...

Dnes už se můžete vydat kam Vás napadne- záleží jen na tom kolik peněz do své dovolené  chcete investovat. Kromě "objemu" Vaší peněženky, jsou důležité i některé informace a doporučení a je jedno, zda-li cestujete sami nebo využíváte služeb cestovní kanceláře:

  • očkování - pokud míříte do exotických krajů je třeba počítat s povinným očkováním s dostatečným časovým předstihem
  • zavazadla - také při balení je třeba počítat s určitými omezeními týkajícími se obsahu, hmotnosti a rozměrů zavazadel přepravovaných leteckou dopravou - před odletem se informujte
  • doklady - v některých zemích je nutná dostatečně dlouhá platnost cestovního pasu, po zemích EU stačí občanský průkaz (cestovat pouze s OP ale nedoporučujeme). Informujte se na vízovou povinnost do některých států a včas si vízum vyřiďte - pozor na délku pobytu a případná omezení (vycestování a návrat zpět do země-např. Indie....)

 Důležité informace najdete např. na těchto webových adresách: